Co nabízíme

Projektová činnost

  • zpracování GENERELU
  • zpracování STUDIE
  • zpracování KOMPLETNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
  • zpracování samostatného TECHNOLOGICKÉHO PROJEKTU
  • zpracování samostatného STAVEBNÍHO PROJEKTU
  • zakreslení SKUTEČNÉHO STAVU

Poradenská činnost

  • Pomoc při tvorbě podnikatelského záměru
  • Technická pomoc při řešení provozních problémů
  • Hygienický a veterinární audit